Истерии или мистерии се вихрят около газовите доставки за България от неизвестен търговец

Проправителствени журналисти и някакви експерти твърдят, че било истерия да се твърди, че газовите доставки за страната ни са застрашени. Руски газ не ни е притрябвал, газ имало бол, колкото искаш. При това една ли не по- евтин от руския. Като втечнен американски газ например.

Но мистерии има, и то не една и две. Договореният втечнен американски газ например (внушаваше ни се, че тази сделка е личен принос на премиера Петков по време на посещението му при „началниците” във Вашингтон), вече се разтоварвал, и бил една ли не по- евтин или равностоен по цена с руския газ. Но не ясно, на каква цена сме купили газа. Не и ясно с коя американска компания е подписан договор за този не- един или два танкера, и дали ще има целогодишни доставки. Всичко това било търговска тайна. Не е ясно къде се разтоварва този газ, на гръцкия терминал за LNG в Ревистута или на турския терминал на компанията „Боташ”. Вестник „Труд” писа, че „танкерът- фантом е неоткриваем по терминалите”, и че е възможно България да ползва само 20% от газта, а останалата част да отиде за други компании. Вестникът изнесе и информация, че докато цената на газа по договора с „Газпром” е около 77 долара за MWh , сключените договори от „Булгаргаз” с посредници оскъпяват газта с 40 до 80 процента.

Г-н Петков и г-жа Нинова, министър на икономиката, от кога сключването на договори за доставка на енергийни суровини за икономиката ни като газта, за който се плаща с парите на данъкоплатците, представляват търговска тайна?

Нека да ви напомним някои неща.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация, този закон важи за държавните органи, публичноправни субекти и юридически лица относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет.

Съгласно чл. 7-ми от закона се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

Съгласно чл. 9-ти, в случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Г-н Премиер Петков и г-жа вицепремиер Нинова, кой е този специален закон, ако изобщо има такъв, съгласно който договори сключвани от държавни органи за покупка на стратегическа за икономиката суровина като газ, представляват държавна или служебна тайна?

В разделът Достъп до служебна обществена информация се указва, че достъпът до такава информация е свободен и (чл. 17-ти), даже когато която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, тя подлежи на предоставяне в случаите на надделяващ обществен интерес.

Осигуряването на жизненоважни за икономиката ни суровини следва да става по прозрачен начин, чрез официално обявени търгове и избор на най- добра оферта. Това е изключително важно, защото всеки договор сключен „на тъмно”, при това с неизвестен доставчик е ярък признак на нелоялна конкуренция, или по- скоро за липса на каквато и да е конкуренция и поражда съмнения за корупция. Отделно не може да бъде обявяван за търговска тайна този договор, който неоспоримо е обект на надделяващ обществен интерес.

Ето защо, за да разсеете мистерията около този договор и съмненията за корупция и за нелоялна конкуренция, в ущърб на националния интерес, публикувайте пълна информация за този договор, кой и кога го е сключил, с коя компания- доставчик и на каква цена и при какви други условия.

Източник: Факти