Подкрепата за Украйна не е тази, за която се говори!

Различни проучвания относно мнението на членове на ЕС и НАТО дават почти едни и същи резултати.

Първият и най-чувствителен въпрос е – чия е вината за конфликта? Русия или НАТО? Докато 70% от англичаните, скандинавците, поляците и холандците считат, че Русия е виновна, за 44% от българите, виновникът е НАТО. Мнозинството гърци са на същото мнение като българите. Според унгарци и словаци и Русия и НАТО са почти еднакво виновни.

Разликите се потвърждават и при допитването за бъдещите отношения с Русия. Страните, според които Москва е виновна, са на мнение, че сигурността на Европа е заложена в инвестиции за допълнително въоръжаване. Различно е мнението на българите, на гърците, на словаците и на унгарците. В тези четири страни общественото мнение счита, че най-доброто средство за постигане на сигурност е дипломацията и търговските отношения с Русия.

Българи, гърци, унгарци и словаци се различават от останалите членове на съюза с нежеланието си да пращат оръжие на Украйна. Те предпочитат участие с хуманитарна помощ за бежанците и улеснения по отношение намиране на работа, както и правото на здравеопазване.

Обществата, които не желаят вмешателство във войната и наблюдават с подчертана въздържаност случващото се, обясняват тази си позиция с дълбоки исторически и религиозни отношения с Русия. При тях, не са редки и отявлените антиамерикански публични манифестации.

В тази част на Европа, ярко блести с позициите си унгарският президент Виктор Орбан, който отказва каквито и да е санкции по отношение на Газа и петрола, жизнено важни за страната му.

Източник: Факти