Д-р Сардовски: Истината трябва да се казва от авторитети, пандемията не е само на неваксинираните

По повод призива на Гюнтер Кампф към авторитетите, вземащи решения за мерките за контрол на общественото здраве, относно COVID-19:

“Много авторитети, вземащи решения предполагат, че ваксинираните могат да бъдат изключени като източник на предаване на COVID-19. Изглежда, че е крайно небрежно да се игнорира ваксинираното население като възможен и значим източник на предаване на COVID-19, когато се взема решение за мерки за контрол на общественото здраве….“ Въз основа на „Епидемиологичното значение на COVID-19“

Пак от колегата Гюнтер Кампф и пак публикувано в The Lancet…

Мнението на същия колега съвпада с моето, че „пандемията не е само на неваксинираните“.

Превод на цялата публикация от д-р Сардовски:

Очакваше се високите нива на ваксиниране срещу COVID-19 да намалят предаването на SARS-CoV-2 в популациите чрез намаляване на броя на възможните източници за предаване и по този начин да се намали товара от COVID-19. Последните данни обаче показват, че епидемиологичната значимост на ваксинираните срещу COVID-19 лица нараства.

В Германия процентът на симптоматични случаи на COVID-19 сред напълно ваксинираните („пробивни инфекции“) се отчита всяка седмица от 21 юли 2021 г. и е бил 16,9% по това време сред пациенти на 60 и повече години[2]

Този дял нараства седмица след седмица и е бил 58,9% на 27 октомври 2021 г. (Фигура 1), предоставяйки ясно доказателство за нарастващото значение на напълно ваксинираните като възможен източник на предаване. Подобна ситуация беше описана и за Обединеното кралство. Между 39 и 42 седмица са съобщени общо 100 160 случая на COVID-19 сред граждани на 60 и повече години. 89 821 се срещат сред напълно ваксинираните (89,7%), 3,395 сред неваксинираните (3,4%) [[3]

Една седмица назад, процентът на случаите на COVID-19 на 100 000 е по-висок сред подгрупата на ваксинираните, в сравнение с подгрупата на неваксинираните във всички възрастови групи от 30 и повече години. В Израел беше съобщено вътреболнично огнище, включващо 16 здравни работници, 23 изложени пациенти и двама членове на семейството. Източникът е напълно ваксиниран пациент с COVID-19. Процентът на ваксинация е 96,2% сред всички изложени лица (151 здравни работници и 97 пациенти). Четиринадесет напълно ваксинирани пациенти се разболяват тежко или умират, двамата неваксинирани пациенти развиват леко заболяване.[4]

Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) идентифицира четири от първите пет окръга с най-висок процент на напълно ваксинирано население (99,9–84,3%) като окръзи с „високо“ предаване.[5]

Много авторитети, вземащи решения предполагат, че ваксинираните могат да бъдат изключени като източник на предаване на Ковид 19. Изглежда, че е крайно небрежно да се игнорира ваксинираното население като възможен и значим източник на предаване на COVID-19, когато се взема решение за мерки за контрол на общественото здраве….

На картинката е цитираната Фигура 1:

Нива на ваксинация и пропорции на напълно ваксинирани хора сред симптоматичните случаи на COVID-19 (≥ 60 години) достигащи вече 60% в Германия между 21 юли и 27 октомври 2021 г. въз основа на седмичните доклади от Robert Koch-Institute

Източник: Факти