За Дания, в която май нямало „нищо гнило“

В своя шедьовър „Хамлет“ великият Шекспир казва: „Има нещо гнило в Дания…“. Крилата фраза, която от 17 век насам цитираме често, за за да кажем, че нещо не е наред. Когато има нередности, престъпления, корупция, хаос…Също както у нас през тези последните 12 години, нали?! Да една партия ни докара до този хаос, а сега призовава за „ред в хаоса“! Но нека да погледнем за малко към далечната и не много позната Дания, родината на великия Андерсен, от който ни остана една прочута крилата фраза: „Царят е гол!“…

Да, самата Дания, древно скандинавска кралство от 8 век , разположено на Ютландския полуостров, с територия два пъти по- малка от нашата и с близо 6 милиона население, днес е сред най- богатите, подредените и развити страни в нашия Евросъюз. С икономика, наистина достойна за възхищение и завист.

Делът на индустрията в БВП е над 40%; почти 60% (!!) от индустриалната му продукция се изнася. Дания е един от световните лидери в използването на възобновяеми енергийни източници. Дания има постоянен доста внушителен търговски излишък. Страната е на първо място в света по външнотърговски оборот на глава от населението.

Успехите на Дания могат да се изброяват дълго и всички те се свеждат, по един или друг начин, до факта, че Дания изпреварва повечето страни от ЕС по отношение на иновации, високотехнологично използване, сложно и високи технологии. висока производителност на месо и млечни продукти, завиден успех във всички селскостопански сектори и др. И всичко това означава, че обществото в Дания има по-висок интелектуален и социален капитал от повечето страни в ЕС..

И как направиха това датчаните? Каква е всъщност причината? Причината за тези наистина изключителни успехи се крие главно в един фактор – датския елит, датските управници, които винаги са се отличавали с висока политическа отговорност, с независимо поведение, с рядко стратегическо мислене.

Датчаните нямат стаден инстинкт, както е в редица страни дори от цивилизованата Европа, но затова пък имат силно развит здрав разум и способност да приемат обективно факти, почти е невъзможно да ги завъртят в някаква идеологическа европейска глупост в ущърб на националната си интереси. Датчаните отдавна разбираха опасността от твърде тясната евроинтеграция и затова не по страдаха от т. нар. „европейска еуфория“.

Да, Кралство Дания много разумно не се присъедини към Еврозоната, отказа се от единното европейско гражданство и от участие в Общата система за сигурност. И като цяло тя избягва всякакви интеграционни асоциации. Интересно е поведението на датския политически елит по време на миграционната криза, която обхвана ЕС. В отговор на глупавия призив на фрау Меркел да отворят широко вратите за бежанците, датчаните просто затегнаха имиграционните закони, като по този начин драстично намалиха влизането на нежеланите имигранти в страната. Въпреки острите критики от страна на ЕС и защитниците на правата на човека и разните там, Хелзинкси и други подобни комитети, Дания не отстъпи крачка назад. Напротив, въведе още по-високи бариери за бежанците, намали техния поток до минимум. Мерките, които Дания предприе през последните месеци по отношение на мигрантите, са поразителни. Те са наистина революционни за Евросъюза и са още един красноречив пример за независимост на поведението на датския елит и неговите стратегически подходи към системните проблеми.

Датският парламент просто и категорично призна реалността и смело нарече нещата с имената им. А именно, че:

– пристигащите мигранти от мюсюлмански страни не могат да се интегрират в датската култура;

– Мюсюлманските имигранти живеят компактно, не работят, не изучават датски език и култура

– в страната се формира паралелна цивилизация, различна от датската, и това представлява опасност за Дания;

В страната се бяха образували затворени мюсюлмански гета, които живееха, по-точно паразитираха, от социални помощ хиляди пришълци от Азия и Африка. И там престъпността и наркотиците процъфтяваха.

Но Датският парламент реши разумно проблема и по един ефективен начин пристъпи към решаването му. Прие се е пакет от 20 закона, насочени към решително премахване на тези опасни гета. Пакетът законодателно дефинира понятието „гето“ и предписа 25 места за компактно пребиваване на мюсюлмански имигранти към тази категория; хората, живеещи в гетото, бяха причислени към т.н. специална категория граждани. При установени престъпления, мигрантите се лишават от всички социални придобивки от държавата, дори ако нямат никакви източници на доходи. Започна интеграцията им датското общество, като при това се въведе и практиката за дълги присъди затвор за всяко престъпление. И според разработената стратегия на Датския парламент до 2030 година в страната не трябва да остане нито едно гето и всички мюсюлмани да бъдат интегрирани, асимилирани, а нарушителите на закона и реда да бъдат затворени. В Дания няма джамии и ислямът практически е нежелан, както е и в умната Япония. И този процес вече върви, защото Дания е една наистина, много сериозна държава.

А какво да кажем за Европа със забраната за насилствена асимилация, с нейния принцип на мултикултурализъм, свещеното човешко право на национална идентичност и т.н.? Защо мълчи? Защо тогава правозащитниците не креснат и не обвинят Дания в геноцид?

P.S. Между другото, в Дания от много векове няма цигански лагери. Интересно е и че древните римляни не са имали апетити към датските земи, предпочели да завладеят Британия.

Източник: Факти