130-годишен автомобил успешно премина технически преглед

Най-старата кола в Германия – Benz Victoria от 1884 година успешно премина местен технически преглед, след като експерти прецениха, че колата е напълно изправна за движение по пътищата и разрешиха това да се случва през следващите две години, но единствено през деня. Колата принадлежи на музея в Айнбек.

По време на прегледа не са открити проблеми или технически забележки с автомобила, а единствено, което инженерите са направили е допълване с гориво и премахване на дебелия слой прах. Колата разполага с 3.0-литров двигател с шест цилиндъра и мощност от 6 конски сили. Максималната скорост на автомобила е 30км/ч.

Единственото изискване, което от пункта за технически прегледи имат е носенето на „ръчен светлинен индикатор“ с който водачът да показва ако завива при движение на публичните пътища. Този „ръчен мигач“ е малка триъгълна стрелка, приличаща на строителна шпакла.

Източник: Факти